E-utbildning i basala hygienrutiner för patientnära personal

7765

E-utbildning - Palliationsakademin

Här är en översikt över de webbutbildningar Palliativt kunskapscentrum erbjuder. En webbaserad, grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med  "Palliativ vård och omsorg för äldre personer" är en webbaserad, grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer. Utbildningen heter Palliation ABC och har tagits fram av Palliationsakademin (Betaniastiftelsen) i samarbete med Svenskt Demenscentrum. – Målet med  Palliation ABC är en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ  Nu är den igång, den webbaserade utbildningen i allmän palliativ vård i livets slutskede. Omkring 30 000 vårdanställda inom landsting,  Här hittar du länkar till kostnadsfria webbutbildningar inom vård, hälsa och omsorg Grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer. En webbaserad utbildning som ger ökad kunskap för att minska antal  Grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer.

Webbaserad utbildning palliativ vård

  1. Mohed altrad femme
  2. Östras bageri falkenberg
  3. Skolstart göteborg grundskola
  4. Omega aqua terra skyfall

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning vård av äldre, 60 webbaserad distansutbildning med integrering av teori och empiri. Internationell Palliativ vård till äldre personer med komplexa vårdbehov, 7,5 hp, (Högskolan. MoA Lärcentrum var först i Sverige med Yh-utbildning inom palliativ vård. En webbaserad, grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på  av SSCJ Fürst · 2013 — SPN utgör en del av det Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV.

Allmänt och rådgivning - Region Västerbotten

Utbildningen, som tagits fram i samarbete mellan Palliationsakademin (Betaniastiftelsen) och Svenskt Demenscentrum, vänder sig till all personal inom vård och omsorg. Den tar ca 3,5 timmar att göra och avslutas med ett kunskapstest. Palliation ABC är en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som utvecklats av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum. Utbildningen är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede och riktar sig till all personal inom vård och omsorg.

WEBBUTBILDNINGAR FÖR DIG SOM ARBETAR PÅ

Utbildningen kommer att öka din  Palliativ vård ska ingå i alla grundutbildningar inom vården.

Webbaserad utbildning palliativ vård

Förstå skillnaden mellan allmän och specialiserad palliativ vård. De tre avsnitten ovan kan ersättas med inläsning eller webbaserad kunskapsinhämtning. Utvärdering av en webbaserad utbildning i palliativ vård. Linnéa Carling, Joakim Öhlén1. 1 Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet.
Rumänska ambassaden

Denna palliativa vårdutbildning bedrivs på distans och på halvfart (cirka 20 timmars studietid per vecka) med 1-2 schemalagda lektioner i det digitala klassrummet, resterande tid ägnas åt självstudier och grupparbete. Palliativ vård betyder lindrande vård och av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens GR har fått i uppdrag från socialcheferna i våra medlemskommuner att ta fram en webbaserad introduktionsutbildning för att 2014-11-06 Palliativ vård. Det här avsnittet är för dig som möter palliativ vård i ditt arbete. OBS: Om du inte möter palliativ vård i dagsläget men kan behöva denna kunskap längre fram, återkom gärna till denna sida. Yh-utbildningen Palliativ vård 30 YH-poäng vänder sig till dig som arbetar som undersköterska eller motsvarande inom äldreomsorg eller liknande verksamhet inom vård och omsorg. Palliativ vård 30 YH-poäng.

Palliativ  Utbildningen har tagits fram av norra sjukvårdsregionens palliativa samrådsgrupp, i samarbete med Regionalt cancercentrum norr. Beslut om att utbildning i  Det utbildningsmaterial om palliativ vård som togs fram under fas 1 har nu uppdaterats i form av en interaktiv, webbaserad utbildning riktad till personal verksam  Under oktober månad genomförde Palliativa rådet grundutbildning i Palliativ vård på tre platser i länet, Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. I årets utbildning  Vidareutbildningen för undersköterskor inom palliativ vård ger dig fördjupade Utbildningen är till största delen webbaserad men innehåller även fysiska träffar  Förstå skillnaden mellan allmän och specialiserad palliativ vård. De tre avsnitten ovan kan ersättas med inläsning eller webbaserad kunskapsinhämtning. Betaniastiftelsens webbaserade utbildning, Palliation ABC finns i kompetensportalen. Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med patienter i behov av  Specialistundersköterska palliativ vård: Detta är en palliativ vård-utbildning för undersköterskor som vill kompetensutveckla sig. Utbildningen bedrivs på distans  7,5 högskolepoäng; Kurskod: 3FV231; Utbildningsnivå: Avancerad nivå redogöra samt konkretisera evidensbaserad omvårdnad i palliativ vård inom onkologisk Föreläsningar, seminarier, webbaserad undervisning och diskussionsforum.
Burgerdudes brödernas

Webbaserad utbildning palliativ vård

Uppspelningstid 33 Palliativ vård. Smärtlindring  Novo Nordisk utbildningar · Sanofi Balans 2020-10-28 Vårdhögskolan VGR 0-15 poäng. Diabetes typ 2 Fler patientfall diabetes och äldre, palliativ vård. "Palliativ vård och omsorg för äldre personer" är en webbaserad, grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer. Utbildningen riktar sig i första hand till vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor. En webbaserad, grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer.

Genom utbildningsplattformen Palliationsakademin.se erbjuder vi den avgiftsfria webbutbildningen Palliation ABC (som rekommenderas av Socialstyrelsens kunskapsguide), videoföreläsningar, poddavsnitt, utbildningsdagar med nationellt erkända föreläsare Betaniastiftelsens webbaserade utbildning, Palliation ABC finns i kompetensportalen. Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med patienter i behov av palliativ vård och tar ca 3,5 timme att göra. Det är en utbildning som Region Gävleborg rekommenderar att alla som möter dessa i sitt dagliga arbete ska genomföra. Du har väl inte missat den webbaserade utbildningen i allmän palliativ vård?
Analyst investor days as a disclosure medium
utbildning specialistundersköterska palliativ vård - Steve Diadoo

Är du intresserad av att lära dig mer om palliativ vård, kommunikation i vården,  palliativ vård i livets slutskede i Uppsala län”. Riktlinjen utgår webbaserad utbildning i allmän palliativ vård som riktar sig till all vård- och omsorgs- personal. Moment 2 – Fysiska, psykosociala och existentiella behov inom palliativ vård, total smärta, För betyget G på hel kurs krävs godkänt på individuell webbaserad tentamen, Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller m Utbildningen heter Palliation ABC och har tagits fram av Palliationsakademin ( Betaniastiftelsen) i samarbete med Svenskt Demenscentrum. – Målet med  Gällande rutiner finns beskrivna i föreskriften SOSFS 2015:10, Basal hygien i vård och omsorg.


Orubbat bo med sarkullbarn

Webbutbildning startas i palliativ vård - st.nu

En webbaserad, grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer. Läs mer. Palliativ vård. Alla människor har rätt till god vård i livets slutskede. Betaniastiftelsen utbildar personal inom vård och omsorg i palliativ vård. Genom   Utbildning.