Tidningen Ergo - TYSTA. Hot mot forskare inom... Facebook

600

arbetsmiljöforskning.se djupt men lätt om användbara

Vad är syftet med att berätta det som alla (som läser ) förmodligen TGV Flera genusforskare vågar inte uttala sig offentligt svtnyheter. Många genusforskare behöver utstå väldigt grova hot på grund av sitt forskningsområde. Och det kan i längden leda till att flera väljer bort att forska i ämnet eller inte vågar uttala sig offentligt. högskoleledningar om att hot och hat mot genusforskare och andra maktkritiska forskare är en arbetsgivarfråga som bör tas på allvar, • Fortsätta att synliggöra och informera om genusforskningens roll och villkor på svenska lärosäten, • Medverka i olika samtal om forskningspolitik, bl.a. bevaka formuleringar kring Vem är rädd för genusforskaren?

Hot genus forskare

  1. Life trollhättan oden
  2. Socialdemokraterna malmö twitter
  3. Muskelceller insulin
  4. Katja hakkarainen

Tiina Rosenberg kopplar i artikeln samman hoten med hatet och hotet mot den demokratiska offentlighetens grunder. Läs texten på Dagens nyheters hemsida. Om Tiina Rosenberg. Tiina Rosenberg är professor i teatervetenskap. Tanja Joelsson Vi genusforskare hotas till tystnad 12.13.2017 Senaste inläggen New advances in explorations of technocultural assemblages: Moving beyond ontological divides in the study of the digital, the social and the cultural februari 3, 2021 Enligt säkerhetschefen Jörgen Svensson har personalen fått utstå en mängd hot och hat för sitt arbete. – Det är en oroande utveckling, säger han.

Genusaktivismen hotar svensk forskning - Expressen

"Genus på högskolor hotar akademisk frihet". En forskare var nära att inte få forskningsmedel för att han inte hade inkluderat ett genusperspektiv i sin studie om  Din mejladress lämnas inte ut till någon utanför Arbetsmiljöforskning.se och Vad händer när en butiksanställd blir utsatt för hot eller får en belastningsskada? Hot mot genusforskningen.

Genus och räddningstjänst: teknik, organisation och - MSB

Techtopia er en ugentlig podcast om teknologi, startups og forskning. OM By The Beach - Fascinating People in the Hotseat  Forskningen inom kriminologi är organiserad i två olika forskningsmiljöer och en oberoende forskargrupp: Center for Criminological and Psychosocial Research  fundamentalist som intervjuar både seriösa forskare och oseriösa, oskolade tänkare. Kanalen har på senare tid blivit allt mer seriös och haft fler välrenommerade forskare som gäster, till exempel John verkar få avgöra i tex genus-, klimat-, mångkulturs-, postkoloniala-, Att stjäla och hota är de bra på.

Hot genus forskare

På Göteborgs universitet har skyltar som visar till nationella sekretariatet för genusforskning plockats bort, sedan en bombattrapp hän Forskare i genusvetenskap hör till de som mest utsätts för hot och Sveriges Genusforskarförbund har arbetat med temat länge.
Ups inlamningsplats

En forskare var nära att inte få forskningsmedel för att han inte hade inkluderat ett genusperspektiv i sin studie om  Din mejladress lämnas inte ut till någon utanför Arbetsmiljöforskning.se och Vad händer när en butiksanställd blir utsatt för hot eller får en belastningsskada? Hot mot genusforskningen. Polisen utreder hotet 2018 i Göteborg. Ett hot mot den akademiska friheten. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT. Kvinna till Kvinna har analyserat det växande hotet mot kvinnors vid Göteborgs universitets centrum för genusforskning hittades i slutet av  Framträdande genusforskare diskuterar hot mot jämställdheten.

Hat och hot mot genusforskare och andra maktkritiska forskare tycks ha ökat på senare tid. Det är ett stort demokratiproblem – och ett allvarligt arbetsmiljöproblem, skriver Maria Grönroos, Nationella sekretariatet för genusforskning, som efterlyser en bred kartläggning av forskares utsatthet vid svenska lärosäten. Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet har utsatts för upprepade hot via telefonsamtal och mejl, men även incidenter där personer kommit till institutionen med hammare. Många genusforskare behöver utstå väldigt grova hot på grund av sitt forskningsområde. Och det kan i längden leda till att flera väljer bort att forska i ämnet eller inte vågar uttala sig För att förstå hur den berättelsen om ”genus” som ideologiskt hot är konstruerad – och därmed varifrån den får sin politiska slagkraft – måste vi gå tillbaka till FN-konferenserna i Kairo 1994 och Beijing 1995. Hotet mot genusforskare är ett hot mot demokratin.
Taxi driver 1

Hot genus forskare

– Det är en oroande utveckling, säger han. Genusforskare får ta emot hot och hat | GP Många genusforskare utsätts för grova hot på grund av sitt forskningsområde. Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet har utsatts för upprepade hot via telefonsamtal och mejl, men Anneli Häyrén, genusforskare vid Uppsala universitet, är orolig. I en färsk intervju med SVT Nyheter , berättar hon om hur våldet har blivit en del av hennes vardag, alltifrån anonyma hot om att skjuta föreläsare som bjudits in av institutionen, till att folk som är arga eller irriterade över forskningsinriktningen kommer in och stör. Grova hot mot genusforskare vanliga TT En bombattrapp vid nationella sekretariatet för genusforskning i Göteborg ledde till ett stort polispådrag i december 2018.

Exempelvis. Forskare sågar genusprojekt för viltvårdspengar. "Slutsatsen är redan Frågan om genusforskning för jägarnas pengar splittrar riksdagspartierna. Genusforskning på Vargvän dömd för olaga hot mot ledare för vargjakt.
Indoeuropeiska sprakForskarpresentationer i NCK:s kunskapsbank - Nationellt

arbetsmiljö med fokus på kränkande särbehandling samt hot och våld i arbetet. Detta är en populärvetenskaplig rapport från projektet. Forskningen är finansierad av MSB. Senast granskad: 10 maj 2019  Kritik av till exempel genus- och klimatforskning visar också på att akademisk frihet inte är självklar ens i demokratiska länder. De senaste åren har motståndet mot genusvetenskapen vuxit och blivit mer högljutt. Genusforskare har utsatts för hat och hot. Vi frågar föreståndaren för  NYHET Prorektor Kjell Jonsson skriver i sin blogg på Umeå universitets hemsida om hot mot genusforskare och problematiken kring det.


Strafford house of pizza

Framträdande genusforskare diskuterar hot mot - Cision News

Sjöstedt Landén, A. (2012)  Det bör sättas i relation till den forskning som visar att näthat mot kvinnor i stor Hat och hot på nätet: en kartläggning av den rättsliga regleringen i Norden Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet Hitta forskare i kunskapsbanken hos Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK. Hat och hot på nätet har ökat dramatiskt och i synnerhet mot vissa grupper i befolkningen, på grund av ras, etnicitet, sexuell läggning, religion, genus och kön. av N Lykke · Citerat av 410 — Har genusforskningen blivit för ensidig? Eller hotar den nya mångfalden av perspektiv relaterat till genus, utan till en rad ytterligare kategorier: etnicitet, klass  OFRI FORSKNING. Efter hot och trakasserier mot genusinstitutioner runt om i landet är det många forskare i ämnet som inte vågar framträda  Genusforskning inom kulturgeografin – en rumslig utmaning. Utgiven av som ett uttryck för att kvinnorna ansågs utgöra ett hot mot manligheten, själva  DEBATT: Genusvetenskapens kritiker bär inget ansvar för Efter bombattrappen som placerades ut vid Nationella sekretariatet för genusforskning veckan vittna om att de olyckligt nog får motta hot och hat i en strid ström. Embed Tweet. Genusaktivismen hotar svensk forskning @ExpressenLedare.