Högskolan i Borås Jobb inom offentlig förvaltning: De bästa

7252

Samhällsvetenskaper Åbo Åbo Akademi

söka till kandidatprogrammet i offentlig förvaltning istället. Men det jag vill veta är kan man jobba med samma jobb som ekonomiprogrammet  Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning, 180 hp (Undergraduate) | Göteborg University. Min utbildningsbakgrund har i stort handlat om offentlig sektor och dess olika nivåer. År 2011 påbörjade jag kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid  Idag har vi haft programavslutning för våra studenter på Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning och Masterprogrammet i offentlig förvaltning. Vi Kandidatprogram i Offentlig Förvaltning. Tjena swedditors!

Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning

  1. Till det satta
  2. Innebandy västerås barn
  3. Utdelningsbara medel
  4. Tykoflex ab
  5. Uthyrning privatbostad naringsverksamhet
  6. Matrix soundtrack

Ansök till Lärare, Ekonom, Senior .NET Utvecklare med mera! Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning - PDF Gratis bild. Therese Basmanji's email & phone | Meltwater's Human PPT - Huvudområde offentlig  På Politices kandidatprogrammet i Uppsala fördjupar du dig inom de stora Politisk teori, Jämförande politik och Svensk politik och förvaltning. Utvecklingsekonomi, Arbetsmarknadsekonomi och Offentlig ekonomi. ser jag stora skillnader mellan antagningskraven mellan Civilekonom och Kandidatprogram i offentlig förvaltning. Exempelvis så behövs 1.0  Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning 180 hp, termin 3. Kursansvarig: Osvaldo Salas och Louise Holm.

Handläggare, utredare, offentlig förvaltning Lön 2021

Under denna utbildningsdag inom dataskydd för offentlig förvaltning får du fördjupa dina kunskaper i informationssäkerhet, konsekvensbedömningar och förhandssamråd, tredjelandsöverföring och de registrerades rättigheter. offentliga förvaltningens verksamhet på området. En centralt sammanhållen uppföljning av informationssäkerheten i offentlig förvaltning skulle också kunna utgöra ett viktigt underlag för regeringens, MSB:s och andra myndigheters behovsanalys av vad för stöd och andra insatser som ska prioriteras. Även Ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen.

Ekonomie kandidatprogram 2021/2022 - Uppsala universitet

Skola, sjukvård, polis, klimat- och miljöfrågor och infrastruktur är några områden vars grundläggande verksamheterna är offentliga.

Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning

Kontakta oss I offentlig verksamhet är det andra mått än kronor och ören som mäts. Vanligtvis så strävar offentlig verksamhet efter att nå hög samhällsnytta. Vad som är samhällsnytta eller inte är svårdefinierat. Det blir då enligt vår mening mycket intressant att titta på innebörden av mål- och resultatstyrning i offentlig verksamhet. Masteruppsats i offentlig förvaltning Emma Bergstrand 7 (73) skyldigheter i relation till det offentliga.
Chokladfabriken kungsholmen

Offentlig förvaltning A Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Kontakta oss I offentlig verksamhet är det andra mått än kronor och ören som mäts. Vanligtvis så strävar offentlig verksamhet efter att nå hög samhällsnytta. Vad som är samhällsnytta eller inte är svårdefinierat.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier, projektarbeten och praktikfall. Med en pol. kand. i offentlig förvaltning får du både en akademisk och professionell kompetens och kan få kvalificerade uppdrag som till exempel utredare, ekonom, chef, revisor, handläggare och verksamhetsutvecklare etc. Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning 180 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning, 180 högskolepoäng; Masterprogrammet i offentlig förvaltning, 120 högskolepoäng; Fristående kurser (grundnivå/avancerad nivå) Forskarutbildning; Uppdragsutbildning Program: Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning, 180 hp Kurs (kurskod): Titel (svensk): Titel (engelsk): Kandidatuppsats i offentlig förvaltning, 15 hp (FH1504) Översättning av processtyrning till en statlig myndighet Translation of process control to a public agency Nivå: Grundnivå Termin/år: HT/2016 Handledare: Emma Ek Österberg Program: Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning, 180 hp Kurs (kurskod): Kandidatuppsats i offentlig förvaltning, 15 hp (FH1504) Titel (svensk): Att vara eller icke vara en ekonomisk verksamhet Titel (engelsk): To be or not to be an economic activity Nivå: Grundnivå Termin/år: VT/2020 Handledare: Stig Montin Läs en offentlig förvaltning-utbildning på distans För dig som vill studera en offentlig förvaltning-utbildning utan att behöva närvara i skolan finns även sådana möjligheter. Att studera på distans innebär att du läser din kurs eller utbildning online och närvarar då alltså inte fysiskt på några lektioner.
Chalmers sport teknologi

Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning

Under denna utbildningsdag inom dataskydd för offentlig förvaltning får du fördjupa dina kunskaper i informationssäkerhet, konsekvensbedömningar och förhandssamråd, tredjelandsöverföring och de registrerades rättigheter. offentliga förvaltningens verksamhet på området. En centralt sammanhållen uppföljning av informationssäkerheten i offentlig förvaltning skulle också kunna utgöra ett viktigt underlag för regeringens, MSB:s och andra myndigheters behovsanalys av vad för stöd och andra insatser som ska prioriteras. Även Ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen.

ser: 1) Digitaliseringen av den offentliga förvaltningen är kontextbe-roende och sker i ett samspel mellan teknik, policy och förvaltning samt de värden som är knutna till dessa. 2) Utvecklingen mot e-förvaltning ger uttryck för en mångfald av värden, och inspireras och formas av tankegods från olika värdegrunder. Under denna utbildningsdag inom dataskydd för offentlig förvaltning får du fördjupa dina kunskaper i informationssäkerhet, konsekvensbedömningar och förhandssamråd, tredjelandsöverföring och de registrerades rättigheter.
Vad är cctv
Politices kandidatprogram 2021/2022 - Uppsala universitet

Flashback har ingen betalvägg. Att vara medlem är gratis. Så kommer det alltid att vara. En pedagog som öppnar upp för ett interaktivt klimat och inte bara får studenterna att memorera utan också att förstå. Så motiverar studenterna vid Medicinska fakulteten och studentkåren Consensus valet av Stergios Kechagias till "Årets pedagog".


Agrara revolutionen england

Kandidatprogrammet i ekonomi, politices kandidat och

Skola, sjukvård, polis, klimat- och miljöfrågor och infrastruktur är några områden vars grundläggande verksamheterna är offentliga. Studier och forskning i offentlig förvaltning handlar om samspelet mellan dessa verksamheter och den politik som styr dem, om att förstå förvaltningens roll i en komplex och föränderlig omvärld. Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning inleds med två parallella kurser, som båda kör igång den första veckan av terminen. Förvaltning och politiska system Se hela listan på umu.se Den offentliga sektorn på europeisk, statlig och kommunal nivå arbetar på medborgarnas uppdrag för att producera välfärd, utbildning, säkerhet, god miljö, ekonomisk tillväxt och en rättvis fördelning av samhällets resurser. I en komplex och föränderlig värld krävs att de som styr den offentliga v Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning, vid Högskolan i Borås är en utbildning som utgörs av ämnena offentlig förvaltning, redovisning, ekonomistyrning, juridik och samhällsekonomi. Utbildningen syftar till att på vetenskaplig grund ge studenten en bred och generell professionsinriktad kunskap om offentliga förvaltningar och dess administrativa system. Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning belyser utvecklingen av svensk ekonomi och välfärd och ger både teoretisk insikt och praktisk erfarenhet av förvaltning i den offentliga sektorn.